Du học New Zealand

Chi phí sinh hoạt tại New Zealand có đắt không ?

Tùy thuộc vào lựa chọn thành phố sinh sống của bạn mà chi phí sinh hoạt tại New Zealand sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung các chi phí không quá đắt đỏ so với các...