Du học Úc

Chính sách giáo dục và chi phí tại Úc năm 2021?

Chính sách giáo dục và học phí của các trường Đại học Úc trong năm 2021 có những thay đổi không đáng kể sau đại dịch COVID-19, chủ yếu tập trung vào những ngành học...

Cần chuẩn bị những loại chi phí nào khi du học Úc?

Tài chính luôn là nỗi lo của nhiều bậc Phụ huynh và Du học sinh. Ngoài học phí, sinh viên còn phải chuẩn bị một vài chi phí sinh hoạt sau đây trước khi du...