Chương trình học
Chương trình học

Chương trình học

 1. Trang chủ
 2. Đại học Waikato
 3. Chương trình học
 • Địa chỉ: Thành phố Hamilton, New Zealand
 • Đại học công lập tại New Zealand
 • Hình thức học: Du học bán phần và Du học toàn phần
Bộ lọc:

Bachelor of Business – Supply Chain Management (Quản trị chuỗi cung ứng)

Bachelor of Business – Supply Chain Management
(Quản trị chuỗi cung ứng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Economics (Kinh tế)

Bachelor of Business – Economics
(Kinh tế)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Digital Business (Kinh doanh số)

Bachelor of Business – Digital Business
(Kinh doanh số)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Marketing (Tiếp Thị)

Bachelor of Business – Marketing
(Tiếp Thị)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Tourism and Hospitality Management (Quản trị du lịch – nhà hàng khách sạn)

Bachelor of Business – Tourism and Hospitality Management
(Quản trị du lịch – nhà hàng khách sạn)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5