Chương trình học
Chương trình học

Chương trình học

 1. Trang chủ
 2. Đại học Wollongong
 3. Chương trình học
 • Địa chỉ: Thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc
 • Đại học công lập tại Úc
Bộ lọc:

Bachelor of Commerce – Financial Planning (Hoạch định tài chính)

Bachelor of Commerce – Financial Planning
(Hoạch định tài chính)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Business Law (Luật Kinh doanh)

Bachelor of Commerce – Business Law
(Luật Kinh doanh)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Economics (Kinh tế)

Bachelor of Commerce – Economics
(Kinh tế)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Marketing (Tiếp thị)

Bachelor of Commerce – Marketing
(Tiếp thị)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Accountancy (Kế toán)

Bachelor of Commerce – Accountancy
(Kế toán)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Finance (Tài chính)

Bachelor of Commerce – Finance
(Tài chính)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Supply Chain Management (Quản trị chuỗi cung ứng)

Bachelor of Commerce – Supply Chain Management
(Quản trị chuỗi cung ứng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5