Chương trình học
Chương trình học

Chương trình học

 • Địa chỉ: Thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc
 • Đại học công lập tại Úc
Bộ lọc:

Bachelor of Business – International Business (Kinh doanh quốc tế)

Bachelor of Business – International Business
(Kinh doanh quốc tế)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Hình thức học: Full-time
 • Học phí: 14,950,000 VND (~650$)/ môn học
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 (điểm Writing >=5.0)

Bachelor of Business – Applied Finance (Tài chính ứng dụng)

Bachelor of Business – Applied Finance
(Tài chính ứng dụng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Hình thức học: Full-time
 • Học phí: 14,950,000 VND (~650$)/ môn học
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 (điểm Writing >=5.0)

Bachelor of Business – Marketing (Tiếp thị)

Bachelor of Business – Marketing
(Tiếp thị)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Hình thức học: Full-time
 • Học phí: 14,950,000 VND (~650$)/ môn học
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 (điểm Writing >=5.0)