Chương trình học
Chương trình học

Chương trình học

 1. Trang chủ
 2. Đại học Macquarie
 3. Chương trình học
 • Địa chỉ: Thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc
 • Đại học công lập tại Úc
Bộ lọc:

Bachelor of Commerce – Business Statistics (Thống kê kinh doanh)

Bachelor of Commerce – Business Statistics
(Thống kê kinh doanh)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Business Analyst (Phân tích Kinh doanh)

Bachelor of Commerce – Business Analyst
(Phân tích Kinh doanh)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Human Resources (Quản trị Nguồn nhân lực)

Bachelor of Commerce – Human Resources
(Quản trị Nguồn nhân lực)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Finance (Tài chính)

Bachelor of Commerce – Finance
(Tài chính)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Accounting (Kế toán)

Bachelor of Commerce – Accounting
(Kế toán)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Marketing Management (Quản trị tiếp thị)

Bachelor of Commerce – Marketing Management
(Quản trị tiếp thị)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Business of Commerce – Business Information Systems (Hệ thống thông tin Kinh doanh)

Business of Commerce – Business Information Systems
(Hệ thống thông tin Kinh doanh)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Cyber Security Governance (Quản trị an ninh mạng)

Bachelor of Commerce – Cyber Security Governance
(Quản trị an ninh mạng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Commerce – Marketing and Consumer Insights (Marketing và tâm lý tiêu dùng)

Bachelor of Commerce – Marketing and Consumer Insights
(Marketing và tâm lý tiêu dùng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 680.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5