Chương trình học
Chương trình học

Chương trình học

 1. Trang chủ
 2. Đại học Western Sydney
 3. Chương trình học
 • Địa chỉ: Thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc
 • Đại học công lập tại Úc
Bộ lọc:

Bachelor of Business – Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

Bachelor of Business – Human Resource Management
(Quản trị nguồn nhân lực)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – International Business (Kinh doanh quốc tế)

Bachelor of Business – International Business
(Kinh doanh quốc tế)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Applied Finance (Tài chính ứng dụng)

Bachelor of Business – Applied Finance
(Tài chính ứng dụng)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Accounting (Kế toán)

Bachelor of Business – Accounting
(Kế toán)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5

Bachelor of Business – Marketing (Tiếp thị)

Bachelor of Business – Marketing
(Tiếp thị)

 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Học phí: 119.000.000 - 417.000.000 VND/ 1 năm
 • Tiếng Anh đầu vào: IELTS 5.5 - 6.5