Ebook/ Tài liệu

Ebook/ Tài liệu

  1. Trang chủ
  2. Ebook/ Tài liệu

Tải miễn phí các đầu sách, tài liệu về Du học từ KFO

Chia sẻ Ebook và tài liệu du học

KFO giới thiệu đến các bạn những đầu sách và tài liệu về du học chất lượng nhất biên soạn từ hội đồng tuyển sinh của nhiều trường Đại học và các chuyên gia tư vấn du học ở nhiều nơi trên thế giới.

Tổng hợp các bài thi thử IELTS

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về

Cẩm nang du học

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về

Tổng hợp các bài thi thử PTE

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về

Tổng hợp các bài thi thử IELTS

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về

Cẩm nang du học

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về

Tư vấn du học

Cuốn sách tư vấn cặn kẽ, chi tiết từng vấn đề nhỏ trong hành trang du học: từ quy trình chuẩn bị, đi du học, cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp và về nước tái hội nhập.

Tải về