Nhập học ở Úc

Nhập học ở Úc

 1. Trang chủ
 2. Du học Úc
 3. Nhập học ở Úc

Nuôi dưỡng ước mơ du học tại Úc ngay từ bây giờ!

700N+

Sinh viên quốc tế

10+

Đại học Top 1% thế giới

50+

Học bổng Du học Úc

Ngày bắt đầu kỳ nhập học ở Úc và số lượng học kỳ trong một năm sẽ khác nhau tùy theo từng khóa học và từng trường học, có thể vào giữa năm hoặc từ học kỳ thứ 2.

Nhiều trường ở Úc sẽ khai giảng từ học kỳ thứ 2 hoặc giữa tháng 2. Vì vậy, nếu có ý định Du học Úc, bạn nên kiểm tra trực tiếp trên trang web của các trường  để nắm rõ thông tin chi tiết.

Các kỳ nhập học ở Úc dành cho du học sinh

Sau  đây, Chiakhoaduhoc.com sẽ đưa ra các hướng dẫn chung về một năm học cho từng  bậc học khác nhau tại Úc:

Kỳ nhập học tại các trường học các cấp

 • Thời gian học tập: tổng cộng 13 năm (Mẫu giáo đến Lớp 12)
 • Số học kỳ: 4 (thường được gọi là “term”)
 • Khai giảng:  Cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2

Kỳ nhập học lớp Tiếng Anh

 • Thời gian học tập: Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Số học kỳ:  Một năm học thường được chia theo tuần 
 • Khai giảng: Khai giảng bất kỳ lúc nào trong suốt một năm

Kỳ nhập học dự bị Đại Học

 • Thời gian học tập: 1 năm (có thể dài hơn)
 • Số học kỳ: Số học kỳ phụ thuộc vào khóa học của bạn
 • Khai giảng: Tháng Hai (có thể thay đổi tùy theo từng khóa học và từng trường Đại học tại Úc )

Kỳ nhập học giáo dục và Đào tạo nghề

 • Thời gian học tập: từ 1 đến 4 năm
 • Số Học kỳ: Hai học kỳ
 • Khai giảng: Tháng Hai (có thể thay đổi tùy theo khóa học và trường Đại học)

Kỳ nhập học lớp Đại học

 • Thời gian học tập: Thông thường 3 – 4 năm 
 • Học kỳ: 2-3 kỳ tùy thuộc vào từng trường Đại học 
 • Khai giảng: tháng 3, (có thể thay đổi tùy theo khóa học và trường Đại học)

Kỳ nhập học Thạc sĩ

 • Thời gian học tập: từ 1 đến 2 năm
 • Số học kỳ:  2-3 tùy thuộc vào từng trường Đại học 
 • Khai giảng: Tháng 3,  (có thể thay đổi tùy theo khóa học và trường Đại học)

Kỳ nhập học Tiến sĩ

 • Thời gian học tập: 3 năm (cộng thêm 1 năm để xem xét)
 • Số học kỳ: Hầu hết các ứng viên tiến sĩ không phải tham dự vào các lớp học, nên sẽ  không có học kỳ chính thức
 • Khai giảng: Ngày bắt đầu được trao đổi trực tiếp với với người hướng dẫn quá trình học tiến sĩ.
Bậc học Thời gian học tập Số học kỳ trong một năm Lịch khai giảng
Mẫu giáo đến Trung học phổ thông 13 năm 4 Cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2
Tiếng Anh 5 tuần đến 1 năm  Được chia theo tuần  Bất kỳ lúc nào trong một năm học 
Dự bị đại học 1 năm Phụ thuộc vào từng khóa học Tháng 2 hoặc có thể thay đổi tùy trường đại học
Giáo dục và đào tạo nghề Từ 1 đến 4 năm 2 Tháng 2 hoặc có thể thay đổi tùy trường đại học
Đại học 3-4 năm 2-3  Tháng 3 hoặc tùy theo khóa học
Sau đại học  1-2 năm 2-3 Tháng 3 hoặc tùy theo khóa học
Tiến sĩ 3 năm (1 năm xem xét) Không có học kỳ chính thức  Ngày bắt đầu trao trao đổi với người hướng dẫn 

Hỏi đáp

0/150

By commenting you accept the Privacy Policy

0/1500